DK1992206289
E Þjálfi frá Keldudal
U Kolbrá fra Guldbæk

Sto, svartbrun

Emma köptes av oss 2004, betäcktes med Hlekkur frá Hofi. Tyvärr visade det sig att Emma redan tidigare hade haft fång och hon utvecklade detta på nytt våren 2005. I samband med fångutbrottet fick hon en för tidig förlossning och det lilla hingstfölet (Leiknir) som föddes klarade sig inte trots alla försök till räddning. Emmas fång förvärrades drastiskt därefter och det fanns ingen annan utväg än att ta bort henne. Hon dog våren 2005. En mycket tragisk historia och en mycket tråkig start alldeles i början på vårt avelsarbete. Emma finns för alltid i våra hjärtan.