SE1993205154
E Fákur frá Sauðárkróki, elit
U Prinsessa frá Brekkum 2

Sto, fux, stickelhår och skjuten stjärna.

Död 20100801

Perla köptes 2004. Blev bedömd 2:kl och fick ett föl 2005. Perla såldes men har hela tiden varit kvar på gården och från 1 februari 2010 är hon i vår ägo igen. Perla är betäckt 2009 med Ísar frá Keldudal och beräknas föla i början av juli 2010. Hon nedkom 19/7 med ett vackert stoföl.

Tyvärr hände något som inte får hända. Vid ultraljud inför seminering med sperma från Keilir frá Midsitju blev Perla rispad i tarmen och fick en akut bukinflammation. Hon opererades på Helsingborgs Djursjukhus med stomi för att avlasta det trasiga stället. Trots intensivvård gick inte hennes liv att rädda och hon togs bort söndagen den 1 augusti. Ìsprinsessa fick en ny chans hos en fostermor, Eldey hos Helen Roman Fagerlind i Fjälastorp, vilket hittills ser ut att lyckas. Vi saknar och sörjer vår Perla, det som hänt har satt djupa spår hos alla som känner oss och Perla.

Föl 2005; Aðalbjörn E Hraunar frá Efri-Rauðalæk

Föl 2010; Ìsprinsessa E Ìsar frá Keldudal