Nyhet 2020!

Medicinsk Naturunderstödd Terapi® (MNT)

Insamlingsstiftelsen Natur och Hälsa´s satsning på MNT® Medicinsk Naturunderstödd terapi,  vänder sig i första steget till personer med mild till måttlig psykiskt ohälsa, tendens till social isolering och passivisering.

Behandlingen är ett komplement till den medicinska vården och kanske i framtiden ett förstahandsalternativ till dessa och andra tillstånd som för den ”vita” vården är svårbehandlade.

MNT® har höga krav på de gårdar som bedriver verksamheten vad gäller krav på medicinsk kompetens, gårdens utformning och säkerhet samt fyller ställda krav på god och säker djurhållning.

Personalen ska vara legitimerad, ha dokumenterad erfarenhet av rehabilitering som bedrivs multimodalt i team (olika professioner) och det ska finnas tillgång till läkarkompetens vb.

Rehabiliteringen bygger på evidens och beprövad erfarenhet.

Stall Vitavillan/Vita Villan AB:

Ligger vackert på en höjd med omgivande hästhagar mellan Öresund och Kullaberg. På gården finns Islandshästar, hundar och katt. Där finns många naturliga möjligheter att få uppleva stillhet, vacker natur men också att delta i gårdens aktiviteter efter förmåga. Vårt mål är att deltagaren skall finna sig själv, varva ner, stimulera sina sinnen i vaken vila, att iaktta vad som händer och sker och med tiden medverka aktivt och kunna ta egna initiativ i gårdens göromål.

Vistelse på Stall Vitavillan:

Gårdens huvudsakliga verksamhet är uppfödning av Islandshästar. Deltagaren får efter förmåga, vilja och årstid medverka i de dagliga aktiviteterna på gården, njuta av naturen och djuren utan krav.

Perioden varar i 12 veckor, 3 dagar/vecka 3h/dag.

Teamets kompetens, gården, naturen och djuren erbjuder den läkande kraften.

Hur går det till:

Vårdgivare, Regioner, Arbetsgivare/Företag som har avtal med Stiftelsen  kan erbjuda denna rehabilitering.

Verksamheten följs upp och utvärderas regelbundet genom dokumentation och resultatuppföljning enligt lagar och förordningar gällande för sjukvårdsverksamhet.

Välkommen till oss på Stall Vitavillan och Vita Villan AB Rehab&Utredning!

Mer info:

www.mnt.se

www.vitavillan.se

Ring eller maila oss gärna så berättar vi mer!

 

Teckning-flygvy

 

broschyr-NUR-1-212x300

Ladda ner broschyren genom att klicka på bilden.

 

You must be logged in to post a comment.